Thêm 3 trường đại học cho sinh viên nghỉ học đợt 3 để phòng tránh virus Corona

Khi chỉ còn vài ngày nữa là đến lịch nhập học lại thì trong ngày 11/2, có 3 trường đã gửi thông báo cho học sinh nghỉ thêm đợt 3 để phòng tránh virus Corona.

Cụ thể là 3 trường sau:

1. Học viện Chính sách và Phát triển: Từ ngày 17/2/2020 đến ngày 23/2/2020, tất cả các lớp học sẽ thực hiện học theo hình thức trực tuyến qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến Learning Management System (LMS).

2. Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM: Sinh viên và học viên của trường tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 23/2/2020. Nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trường sẽ có thông báo sau.

3. Đại học Sư phạm Hà Nội 2: Cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nghỉ học từ ngày 17/2/2020 đến hết ngày 28/2/2020. Phòng Đào tạo điều chỉnh kế hoạch học tập và thông báo đến các đơn vị. Trong thời gian nghỉ học, các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh cập nhật thường xuyên thông báo của Nhà trường và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Danh sách các trường Đại học tiếp tục cho sinh viên tạm nghỉ sẽ được cập nhật liên tục.

HP (Nguoiduatin.vn)

By admin