Sát thủ phòng không Spyder: ‘Giấc mơ đen’ của mọi mục tiêu bay